Výstup na Strážov, najvyšší bod pohoria pomenovaného podľa neho, je obľúbenou túrou. Čičmany sú zase známe pre ľudovými motívmi pomaľované domy. Zmeny sa nevyhli ani začiatku ani koncu tohto úseku a rovnako ani časti priamo pod vrcholom.

Na hornom konci Zliechova sa nachádza odbočka k majestátnemu 300- a 400-ročnému jaseňu. Kedy táto odbočka vznikla a či je ešte stále oficiálnou odbočkou Cesty hrdinov SNP, sa nepodarilo zistiť. V roku 2022 bola vyznačkovaná starými značkami.