Cesta hrdinov SNP sa na uplynulej trase dotkla Bratislavy, prešla okrajom Košíc a tretie najväčšie slovenské mesto obchádza z ešte väčšej vzdialenosti. Za prešovskou mestskou časťou Cemjata, kde sú príjemné vychádzkové trasy, nasleduje Zabíjaná. Za ňou trasa odbočuje vľavo smerom na Malý Šariš.

Na rozdiel od súčasnej trasy, ktorá vedie cez strelnicu a popod diaľnicu D1, sa pôvodne chodilo priamejšie. K zmene došlo z dôvodu výstavby spomínanej diaľnice. Prvá časť starého úseku vedie popri skládke odpadu, následne cez les. Tesne nad diaľnicou sa v lese vynorí zabudnutý židovský cintorín s pováľanými náhrobnými kameňmi. Ďalej sa už po pôvodnej trase pokračovať nedá, chodník sa zmení na húštinu, za ktorou je už plot diaľnice.

Diaľnica sa dá obísť po vrstevnicovom chodníku vľavo a potom po lúke popod diaľničný most. Na opačnej strane diaľnice trasa viedla po ceste popri rodinných domoch. Napriek tomu, že cesta končiaca pod násypom diaľnice naďalej patrí obci Malý Šariš, miestni ju už považujú za svoj súkromný majetok, takže je lepšie sa jej vyhnúť. Nasledoval krátky úsek popri ceste 18, po ktorom trasa odbočila do obce Malý Šariš. Na ďalšej križovatke sa už nachádza súčasná trasa.