Od Úhornianskeho sedla až po Kúpele Štós boli realizované viaceré zmeny v okolí kopcov Pipitka a Osadník.