Od tohto článku sa budeme venovať už len Ceste hrdinov SNP. Vynechané sú preto údaje o rôznych trasách zostupu z Kráľovej hole týkajúce sa Štefánikovej cesty, ktoré sú obsiahnuté v predchádzajúcich článkoch.

Hneď v hornej časti Kráľovej hole sa trasa menila pre výstavbu vysielača, ktorého budovu musela obísť. Pod vysielačom sa zrejme stále pokračovalo krížom cez lúku a až neskôr sa trasa presunula na cestu.