Bratislavský úsek Cesty hrdinov SNP meria takmer 31 km a vedie spod Hradu Devín na Biely kríž, ktorý je už tesne za hranicou hlavného mesta. Prejsť sa dá za jeden deň a je vybavené. Bohatá história Cesty hrdinov SNP a jej predchodcov však ponúka oveľa viac než len aktuálnu trasu. Nikde počas histórie SNPčky nedošlo k takému množstvu zmien trasovania ako práve v Bratislave. Niektoré bývalé úseky vedú zaujímavými miestami, iné zase adrenalínovými, ďalšie precvičia orientačné schopnosti. Ak máte chuť sa prejsť po lokalitách, ktorými prechádzali turisti pred niekoľkými desiatkami rokov, alebo ísť do menej turisticky frekventovaných lokalít, ste na dobrom mieste. Prvé odlišnosti začínajú hneď na začiatku – na Devíne.

S výnimkou obdobia po spustení železnej opony bol Devín vždy východiskom a cieľom celoslovenskej magistrály. Čo sa viackrát zmenilo, bolo umiestnenie začiatku resp. konca trasy, naposledy v roku 2022.

Devín je obľúbeným miestom výletov turistov aj Bratislavčanov. Na fotke je miesto začiatku Cesty hrdinov SNP do roku 2022

Kde presne bol začiatok prvej červenej trasy v Devíne, sa nepodarilo s istotou zistiť. Rôzne zdroje z čias ešte pred Cestou hrdinov SNP uvádzajú štyri rôzne miesta. Turistický sprievodca v roku 1922 hovorí o červenej trase k zrúcanine hradu Devín, podobne aj sprievodca z roku 1935 uvádza ako koniec vandrovky výstup na hrad Devín a napokon turistický sprievodca z roku 1952 uvádza hrad ako začiatok červenej hrebeňovky vedúcej do Košíc. Mapy spred roka 1938 však zobrazujú začiatok pri kostole asi 5 minút chôdze od vstupu na hrad.