V tejto časti došlo k väčšiemu pretrasovaniu iba v oblasti Somára.