Od vzniku Štefánikovej cesty v roku 1928 po súčasnú podobu Cesty hrdinov SNP ubehlo 96 rokov. Za tento čas sa Slovensko významne zmenilo a hoci turistická magistrála vedie prevažne prírodou, zmenila sa aj ona. Napokon, za tento čas už viackrát uplynul životný cyklus niektorých hospodárskych lesov.

Suverénne najväčšia zmena trasy, medzi Kráľovou hoľou a Košicami, bola spôsobená zánikom Štefánikovej cesty a zriadením novej magistrály. Tá až po Košice prebrala už predtým existujúce červene značené trasy. Dôvody ďalších zmien boli rôzne. Na trase Štefánikovej cesty a Cesty hrdinov SNP vyrástli sídliská, vojenská základňa, zoo, priehrady, vily či frekventované cesty. V niektorých prípadoch sa pôvodná trasa ocitla v oplotenom areáli, ktorý bolo potom potrebné obísť.

Preloženie niektorých úsekov turistickej trasy bolo vynútené úpravou a výstavbou ciest vrátane lesných ciest. Nové cesty sú širšie, priamejšie a/alebo s menším sklonom a tiež s lepším povrchom (pre autá a lesné mechanizmy). V týchto prípadoch išlo o menšie posuny trasy, no v iných prípadoch sa trasa musela zmeniť zásadnejšie, keďže ju nové cesty prehradili. Niekoľko úsekov bolo presunutých z čoraz frekventovanejších ciest na poľné a lesné. Existujú však aj prípady, kde sa to udialo presne naopak.

Medzi časté dôvody zmien trasy patrila erózia ciest a zarastanie chodníkov a ciest vegetáciou. To, čo kedysi boli malé políčka a lúčky, sa po kolektivizácii zmenilo na rozsiahle ucelené polia a lúky a staré cesty na nich mohli zaniknúť. Podobný osud postihol aj tie cesty, ktoré sa prestali využívať. Niekedy stačilo len zopár rokov a zarástli húštinou. Pokojne kedysi mohli byť uprostred lúky a dnes sú uprostred lesa. Turistický chodník sa preto premiestnil buď paralelne hneď vedľa zarasteného úseku alebo na novú lesnú cestu. Podobne to bolo aj v prípade lúk, ktoré sa postupom času pozvoľna od lesa zmenšovali a značky pôvodne umiestnené na okraji lúk sú dnes už v lese. Nie vždy sa však podarilo trasu premiestniť vedľa pôvodnej a dnes niektoré vedú po iných cestách aj o niekoľko stoviek metrov ďalej.

Kedysi turistická trasa, dnes húština

Zoznam opakujúcich sa príčin zmien trás by nebol kompletný, keby sme nespomenuli ťažbu dreva na jednej strane a ochranu prírody na strane druhej. V oboch prípadoch sa musela trasa zmeniť, pretože pôvodný les zanikol, alebo, naopak, je chránený a turisti doň nemôžu vstúpiť.

Medzi najčastejšie zmeny trasy patria obchádzky vyvrátených stromov. Kvôli nim sa trasa postupne posúva a nezriedka je možné nájsť staré značky niekoľko desiatok metrov od aktuálnej trasy. Malé zmeny sú uvedené v našej mape iba v tom prípade, ak sa pôvodná trasa odlišovala od aktuálnej vo väčšom rozsahu a bolo ju možné fyzicky nájsť v teréne. Vo viacerých prípadoch si polomy vynútili rozsiahlejšie pretrasovanie a venujeme sa mu v opise jednolivých úsekov.

Turistický chodník vedúci cez rúbanisko

Výsledky bádania opísané v nasledujúcich článkoch a zobrazené v mape. Mapa zobrazuje červenou farbou aktuálnu trasu Cesty hrdinov SNP a hnedou farbou bývalé úseky. Okrem toho sú zobrazené začiatky a konce trasy počas existencie Štefánikovej cesty a Cesty hrdinov SNP. Roky, odkedy fungovali jednotlivé úseky, sú určené na základe prvej zmienky o červene značkovaných trasách, vrátane predchodcov oboch magistrál. V oblasti Nízkych Tatier sú znázornené iba letné trasy. Zimné cesty vzhľadom na nemožnosť overenia ich histórie v teréne zobrazené nie sú.

Ak sa rozhodnete pátrať po historických trasách priamo v teréne, odporúčame najskôr si prečítať upozornenia.

Do tejto časti budeme postupne pridávať opisy jednotlivých zmenených úsekov tak ako idú zo západu na východ.

Najdôležitejšie zmeny trasy

Výber najviac zmenených úsekov zahŕňa jednak najdlhšie odchýlky trás a jednak úseky, kde pôvodná trasa vyzerala úplne inak. Popri v tabuľke nižšie uvedených zmenách bolo zrealizovaných násobne viac menších zmien. Presný opis väčších aj menších zmien je uvedený v nasledujúcich článkoch.

MiestoZmena
DevínMenilo sa miesto začiatku a ukončenia trasy: v obci Devín, na hrade, na nábreží, pod hlavnou vstupnou bránou na hrad a nakoniec na parkovisku pod hradom.
Devínska KobylaPôvodnú trasu priamo cez vrchol na viac ako 40 rokov nahradila obchádzka po úbočí, keďže vrchol obsadila vojenská základňa.
Dúbravská Hlavica – KútikyPostupne fungovali tri rôzne trasy, prvé dve z nich postupne zabrala nová cesta, sídlisko a metrologický ústav.
Líščie údolie – KamzíkKedysi sa chodilo cez dnešný areál zoo, neskôr aj cez areál Slovenskej akadémie vied a Patrónku. Od Horského parku trasa najskôr viedla cez Tunelový most, ktorý kedysi premosťoval železnicu medzi Pražskou ul. a Cestou na Kamzík, potom vystriedala viaceré trasy cez Slavín, Kolibu a Kramáre až po súčasnú trasu popri televíznej veži.
Spariská – Biely krížTrasa bola preložená z asfaltovej cesty na nové turistické chodníky, čím sa úplne zmenil jej charakter.
SomárPočas socializmu trasa obchádzala kopec Somár.
Hubálová – Sedlo UhliskáPôvodne sa pokračovalo cez niekdajšie huncokárske usadlosti. Po tom čo priestor zabrala v dvoch etapách zvernica, sa trasa presunula na Taricové skaly a Vápennú, na ktorú najskôr stúpala priamo po hrebeni a až neskôr bola presmerovaná cez les.
Ostrý KameňNa hrad sa pôvodne stúpalo priamo po ostrom hrebeni, dnes vedie cesta po severom úbočí.
Záruby – Horná RakováNiekdajšiu trasu popri Smolenickom zámku a po cestách nahradila trasa popri kameňolome Buková. Nová trasa tiež zmenila, a to kvôli presunu železničnej zastávky Buková.
Dobrá Voda – Dlhé rovnePôvodne sa chodilo popri lesnej železnici v údolí, dnes trasa vedie popri hrade.
Brezová pod Bradlom – BradloNa Bradlo sa pôvodne chodilo dvoma inými trasami južnejšie od aktuálnej.
Jandova dolina – MyjavaBývalé trasy viedli cez iné kopanice a po cestách.
LesnáPôvodne sa chodilo cez vrchol, dnes je to po vrstevnici pod ním.
Mikulčin vrchTrasa viedla popri turistickej chate, dnes prechádza po ceste pod ňou.
Drietoma – ZlatovcePôvodne sa chodilo cez Záblatie, pričom v Záblatí sa trasa najskôr presunula zo starého železničného priecestia k stanici a neskôr mimo Záblatia cez Zlatovce.
Trenčín – Kubranská ul.Trasa obchádzala stanicu a viedla popri hlavnej ceste a cez Súvoz. Neskôr bola presmerovaná mimo priemyselnej časti mesta a napokon popri stanici.
Vápeč – ZliechovNajskôr došlo k viacerým úpravám trasy v okolí Čierneho vrchu, následne bola trasa pre časté poškodzovanie turistických značiek presunutá do úplne inej polohy 4 km južnejšie.
StrážovKedysi sa chodilo bližšie k vrcholu Strážova (na hornú lúku), dnes trasa vedie cez spodnú lúku a menej náročným terénom.
Čičmany – KrížnaNajrozsiahlejší presmerovaný úsek od začiatku Cesty hrdinov SNP. Pôvodná trasa viedla z Čičmian po ceste k Čičmianskemu rázcestiu, odtiaľ na Kľak, do Vrícka a Kláštora pod Znievom. Turčianska kotlina bola križovaná cez Laskár (istý čas cez Socovský háj) do Blatnice. Ďalej sa pokračovalo na Krížnu najskôr priamo, potom cez Ostredok a napokon cez Kráľovu studňu. Medzi rokmi 1974 – 1976 bol tento úsek presmerovaný do aktuálnej trasy cez Kremnické Bane.
Kremnické Bane – KrahuleAž do záveru 1980. rokov neexistovala široká cesta medzi Kremnickými Baňami, a tak sa chodilo krížom cez lúky a po lesných cestách.
Sedlo Malý Šturec – Kráľova studňa, hotelTrasa bola presmerovaná zo zvlneného hrebeňa a úbočia na lesné cesty.
DonovalyPôvodná trasa popri Šport-hoteli zanikla po jeho privatizácii a zabratí pozemkov súkromnými stavbami.
Sedlo Hadľanka – Hiadeľské sedloPôvodne sa chodilo rovnako ako v súčasnosti, a to cez Kozí chrbát. V 1950. rokoch krátko trasa viedla úbočím, čiastočne v miestach Špaňodolinského banského vodovodu.
ChabenecAž do 1950. rokov sa vrchol obchádzal po južnom svahu.
Dereše – Štefánikova chataPôvodná trasa viedla takmer výlučne po hrebeni vrátane Chopka s náročnými výstupmi aj zostupmi po balvanoch. Zostup z Ďumbiera k Štefánikovej chate sa menil dvakrát až do jeho úplného zániku. Súčasnú podobu trasa získala po jej preložení na novo vybudované kamenné chodníky a po zákaze vstupu na svah medzi Ďumbierom a Štefánikovou chatou.
BesnáPred 2. sv. vojnou sa chodilo cez vrchol Besnej, dnes sa vrchol obchádza.
Čertovica – KončistéV prvých dekádach existencie trasy sa na východ od Čertovice chodilo po hrebeni cez Čertovu svadbu a Končisté. Až neskôr bola trasa presunutá na lesnú cestu a úbočný chodník.
Jánov grúňVrchol sa pôvodne obchádzal južnou stranou, dnes sa chodí priamo cezeň.
Kráľova hoľa – ČermeľNajrozsiahlejší presmerovaný úsek od vzniku celoslovenskej turistickej magistrály. Pôvodná Štefánikova cesta viedla z Kráľovej hole cez údolie Hnilca pod Dobšinskú ľadovú jaskyňu, odtiaľ cez Stratenú, Dedinky, Novoveskú Hutu, Spišskú Novú Ves, Markušovce, Rudňany, Slovinky, Plejsy, Margecany, Košické Hámre a Sedlo pod Vysokým vrchom. Prvá časť medzi Kráľovou hoľou a Dobšinskou ľadovou jaskyňou bola presmerovaná cez Telgárt a Čuntavu ešte počas existencie Štefánikovej cesty. Nová celoslovenská magistrála prebrala južnejšiu červenú trasu od Dobšinskej ľadovej jaskyne do Košíc. Trasa Cesty hrdinov SNP vedie až do 24 km južnejšie od pôvodnej Štefánikovej cesty.
Prameň Zubrovice – Horné pasienkyTrasa viedla najskôr chodníkom popri potoku, potom po vrstevnici a strmým klesaním. Súčasná trasa popri elektrickom vedení má rovnomernejšie klesanie.
Nižná Záhrada – Pod HanesovouCesta hrdinov SNP pôvodne schádzala k Dobšinskej ľadovej jaskyni a opäť sa vrátila na hrebeň. Trasa bola neskôr skrátená a zostala na nevýraznom hrebeni.
HonzovskéPôvodná trasa obchádzala vrchol Honzovského z juhu a mala väčšie prevýšenie, aktuálna ho obchádza zo severu.
Voniarky – Dobšinský kopecPôvodná trasa po frekventovanej ceste bola nahradená novou mimo nej.
SmrečinkaPolom a ťažba dreva zničili pôvodnú trasu, nová vedie po vlniacich sa zvážniciach.
PipitkaTrasa najskôr viedla po južnom úbočí, potom cez vrchol a nakoniec sa dostala na severné úbočie, kde momentálne vedie cez rúbanisko.
OsadníkPôvodné trasy viedli cez vrchol Osadníka a schádzali rôznymi spôsobmi. Dnešné trasovanie vrchol obchádza a sčasti vedie po prvej z pôvodných trás.
JahodnáZostup ku chate viedol rôznymi spôsobmi a nebol vždy taký strmý ako dnes.
Jahodná – Sedlo pod Kamenným hrbomPredchádzajúca trasa viedla po trase dnešnej žltej turistickej trase popri Rákocziho prameni a cez lúky. Červená trasa sa presunula na hrebeň v roku 1961.
Čermeľ – KošicePôvodný úsek Štefánikovej cesty zanikol.
Pri Kysackom hradeDnes trasa pomerne rýchlo zostúpi do údolia Paladzínskeho potoka, kedysi sa držala pod hrebeňom na severnej strane a do údolia zostúpila až od rázcestia ku Kysackému hradu.
ObišovcePôvodná trasa cez Obišovce bola skrátená a je vedená cez lávku ponad Svinku a pod železničným viaduktom.
Zabíjaná – Malý ŠarišPôvodnú trasu popri skládke a cez opustený cintorín vytlačila diaľnica do novej polohy – cez strelnicu.
Zimná studňa – TerňaPôvodný lúčny úsek nahradil iný, tentoraz bližšie k vrcholu Lysej Stráže, avšak aj s úsekom po asfaltovej ceste.
BardejovViaceré úseky v Bardejove vrátane jeho časti Mihaľov boli zmenené kvôli výstavbe ciest, prestavbe centra mesta a výstavbe sídliska nad cintorínom a obchvatu nad ním.
Bardejovské KúpeleZatiaľ čo dnes trasa kúpele obchádza, pôvodne sa chodilo po promenáde. Nad kúpeľmi trasa istý čas viedla okolo Troch studničiek a nie cez sedlo Čerešňa ako dnes.
ZborovPôvodne trasa viedla cez lúky okolo kríža, dnes vedie cez osadu.
Sedlo pod Hradským – LipníkyCesta hrdinov SNP sa najskôr vyhýbala obci Andrejová a viedla cez les, lúky a polia, z ktorých časť postupne zarástla.
Kurimka – MakovicaPôvodná trasa viedla z Kurimky po lesných cestách a veľmi strmo pod vrchol Makovice. Najskôr bol presmerovaný úsek z Kurimky na asfaltovú cestu a neskôr zjemnený výstup pod Makovicu.
Grúň/Ostrý vrchPred Svidníkom viedla trasa severnejšie po hrebeni cez Grúň, presmerovaná bola na Ostrý vrch.
SvidníkPôvodnú trasu okolo pamätníka a popri cintoríne pohltil rozšírený cintorín a bola presmerovaná popri opačnej strane pamätníka.
Lesopark DuklaCesta hrdinov SNP kedysi navštívila len menšiu časť svidníckeho lesoparku a opustila ho lúkami.
Nižná Jedľová – Nižná PisanáNajväčšia zmena „pridaného“ úseku od Košíc po Dukliansky priesmyk sa odohrala na tomto mieste, pričom trasa bola presmerovaná z obce Kružlová do „Údolia smrti“, kde prebiehala Karpatsko-duklianska operácia.

Štatistiky

Zrušené úsekySúčasná trasa
Dĺžka spolu454 km739 km
Počet zrušených úsekov319
Stúpanie32700 m
Klesanie32800 m
Max. stúpanie62 %93 %
Max. klesanie63 %80 %
Najnižšie miesto140 m n. m.149 m n. m.
Najvyššie miesto2039 m n. m.1992 m n. m.
Dĺžka odbočiek spolu jednosmerne2.61 km9.80 km
Počet zrušených odbočiek6
Aktuálna dĺžka vrátane odbočiek obojsmerne759 km
Najnižšie miesto vrátanie odbočiek149 m n. m.
Najvyššie miesto vrátane odbočiek2040 m n. m.
Poznámky

Štatistiky vychádzajú z trás zakreslených do mapy, v prípade aktuálnej trasy (na mape označená červenou farbou) z údajov OpenStreetMap. Rozdiel medzi bežne uvádzanou dĺžkou Cesty hrdinou SNP 750 až 770 km a tu uvádzanou dĺžkou 739 km je spôsobený tým, že trasy zakreslené do máp nie sú úplne presné. Nezohľadňujú napríklad drobné odchýlky chodníkov a obchádzanie popadaných stromov. Nezohľadňuje tiež odbočky, tie počítame samostatne. Údaj 739 km je tak možné považovať za čistú dĺžku aktuálnej trasy bez zohľadnenia aktuálnych odchýlok trasy a bez zohľadnenia odbočiek.

Bývalé úseky (na mape označené tmavočervenou farbou) obsahujú údaje za všetky bývalé úseky. Ak sa niektorý úsek menil viackrát, sú započítané všetky jeho zmeny. Každý fyzický úsek v teréne je však započítaný len raz.

Zrušené úseky predstavujú len fyzicky zrušené úseky. Väčšina starých úsekov je stále súčasťou aktuálnej trasy a nie sú uvedené medzi zrušenými. Tabuľka preto nemôže slúžiť na porovnanie predošlých trás s aktuálnou.

Údaje na tejto stránke sa automaticky aktualizujú v prípade aktualizácie mapy na základe zistenia nových informácií.