Súčasná podoba Cesty hrdinov SNP je takmer celá obsiahnutá v medzinárodných diaľkových turistických trasách. V nasledujúcich kapitolách sa pozrieme na to, o ktoré úseky ide a ako sa Cesta hrdinov SNP stala súčasťou európskych magistrál.

Medzinárodná horská cesta priateľstva Eisenach – Budapešť

V roku 1980 sa v Eisenachu a Wilhelmsthale v Nemeckej demokratickej republike uskutočnilo 14. medzinárodné turistické stretnutie priateľstva za účasti zahraničných delegácií z Československa a Poľskej ľudovej republiky. Na tomto stretnutí vznikla myšlienka vytvorenia diaľkového turistického chodníka v rámci spoločenstva socialistických štátov, ktorá nadviazala na iniciatívu poľského klubu Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze z roku 1978 vybudovať medzinárodnú turistickú trasu až do Sovietskeho zväzu.

28. mája 1983 bol slávnostne otvorený horský turistický chodník v Eisenachu pod hradom Wartburg. Otvorenia sa zúčastnili aj početní zahraniční turisti z Československého zväzu telesnej výchovy (ČSTV), pod ktorý vtedy spadalo značenie v Československu, poľského Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze (PTTK) a maďarského Magyar Természetbarát Szövetség (MTSZ). V októbri 1983 bola otvorená maďarská časť v Budapešti. Trasa prepojila Východné Nemecko s Maďarskom cez Poľsko a Československo a jej dĺžka bola 2695 km. Na území ČSSR sa nachádzali dva samostatné úseky, východný z nich viedol po časti Cesty hrdinov SNP.

Medzinárodná horská cesta priateľstva Eisenach – Budapešť (skrátene EB) bola do roku 1989 jediným cezhraničným diaľkovým turistickým chodníkom v socialistických štátoch NDR, Poľsko, Československo a Maďarsko.

Na Slovensku sa trasa uvádzala v mapách minimálne v rokoch 1986 – 1990. Niektoré turistické informačné miesta boli doplnené o samostatné smerovníky s textom „Medzinárodná horská cesta priateľstva Eisenach – Budapešť“ a logom EB. Tvar a otočenie smerovníkov boli rovnaké ako v prípade smerovníkov Cesty hrdinov SNP.

Po páde železnej opony bola väčšina trasy EB integrovaná do európskej diaľkovej turistickej trasy E3. Menší úsek na Slovensku vedie po E8 a maďarská časť je súčasťou E4.

Súčasťou Cesty hrdinov SNP je úsek EB Dukliansky priesmyk – Svidník – Zborov – Bardejov – Čergov – Veľký Šariš – Cemjata.

Hoci tento socialistický projekt oficiálne zanikol, dnes je trasa vyznačená v OpenStreetMape a existuje k nej aj nadšenecká webstránka.

Medzinárodná diaľková turistická trasa E3

Systém európskych diaľkových turistických ciest sa začal budovať po založení Európskej turistickej asociácie (Europäische Wanderverienigung, skrátene EWV) v roku 1969. O rok neskôr bolo navrhnutých prvých päť ciest (E1 – E5), pričom malo ísť o využitie existujúcich turistických trás v jednotlivých krajinách západnej Európy. Prvé trasy boli vyznačené do roku 1972.

Trasa E3 bola otvorená 27. júna 1973 medzi francúzskym pobrežím Atlantiku, Belgickom, Luxemburskom a Šumavou na strane Spolkovej republiky Nemecko. Iba niekoľko mesiacov po otvorení prvej časti Medzinárodnej horskej cesty priateľstva EB bolo 29. septembra 1983 rozhodnuté o čo najskoršom spojení E3 a Medzinárodnej horskej cesty priateľstva Eisenach – Budapešť (EB). Napokon, po udalostiach roku 1989, bola trasa predĺžená využitím značnej časti „socialistickej“ diaľkovej trasy EB. Úsek E3 Dukliansky priesmyk – Chochuľka je však odlišný od pôvodnej trasy EB a vedie cez Minčol.

Po viacerých predĺženiach na oboch koncoch aktuálne trasa prebieha cez nasledujúce štáty: Portugalsko, Španielsko, Francúzsko, Belgicko, Luxembursko, Nemecko, Česko, Poľsko, Slovensko, Rumunsko, Bulharsko a Turecko. Celková dĺžka trasy je 6950 km.

Spoločný úsek trasy E3 s Cestou hrdinov SNP je nasledovný: Chochuľka – Čergov – Veľký Šariš – Cemjata. Spoločným bodom je tiež Dukliansky priesmyk.

Križovatka európskych diaľkových trás E3 a E8 v Duklianskom priesmyku

Medzinárodná diaľková turistická trasa E8

Diaľková trasa E8 bola schválená v roku 1983 a otvorená 24. júla 1986. Na začiatku prepájala Rýn, Mohan a Dunaj. Už na konci roka 1986 sa uvažovalo o jej predĺžení cez Bratislavu, Tatry (pravdepodobne Nízke Tatry – pozn. autora) na Dukliansky priesmyk. V roku 1988 sa plánovalo ukončenie trasy v oblasti Tokaja. Časť plánov sa podarilo zrealizovať 27. apríla 1991, kedy bola trasa predĺžená cez hraničný priechod Berg na Slovensko. Predlžovanie pokračovalo aj v ďalších rokoch, a to v oboch smeroch.

Až na krátky úsek medzi Devínom a Mlynskou dolinou trasa kopírovala celú Cestu hrdinov SNP. Po rozdelení Československa musel byť moravský úsek Veľká Javorina – Trenčín presmerovaný cez Nové Mesto nad Váhom, pretože zahraniční turisti nemohli prechádzať hranice na ľubovoľnom mieste a na Veľkej Javorine ani úseku Kykula – Machnáč neexistoval hraničný priechod.

Dnes trasa E8 vedie z Írska cez Spojené kráľovstvo, Holandsko, Nemecko, Rakúsko, Slovensko, Poľsko, Ukrajinu, Rumunsko a Bulharsko do Turecka a má dĺžku 4700 km.

Cesta hrdinov SNP je naďalej jej súčasťou s výnimkou úsekov Devín – Mlynská dolina a Veľká Javorina – Trenčín. Zaujímavosťou je, že hoci trasa E8 cez Devín nevedie, prechádza po pravom brehu Dunaja na rakúskej strane na úrovni Devína iba 550 metrov od Cesty hrdinov SNP.

Tri diaľkové trasy na jednom rázcestí: EB, E3 aj E8

Našli ste nepresnosť? Napíšte nám na historia@cestasnp.sk, každému spresneniu sa potešíme.


Bibliografia

Ebert, R. (2019). 50 Jahre : Europäische Wandervereinigung e.V. 43, 45, 46, 48, 51, 52, 54, 57, 61, 77–43, 45, 46, 48, 51, 52, 54, 57, 61, 77.
Guldan, A. (2012). Pohľad do dejín značenia turistických chodníkov na území Slovenska (1st ed.). Rodina Arnošta Guldana, Klub slovenských turistov.
European long-distance paths. (n.d.). Wikipedia. Retrieved September 29, 2022, from https://en.wikipedia.org/wiki/European_long-distance_paths
Internationaler Bergwanderweg der Freundschaft Eisenach–Budapest. (n.d.). Wikipedia. Retrieved January 9, 2023, from https://de.wikipedia.org/wiki/Internationaler_Bergwanderweg_der_Freundschaft_Eisenach%E2%80%93Budapest