Použitá literatúra

Adamec, V. (1959). Od Bratislavy po Duklu po stopách Slovenského národného povstania. Krásy Slovenska, XXXVI(9), 328.
Alm. (1961). Drobničky. Krásy Slovenska, XXXVIII(3).
Alut. (1936). III. celoslovenská schôdza župných značkárov. Krásy Slovenska, VI(6), 85–86.
Ballová, E. (1958). Nové turistické mapy. Krásy Slovenska, XXXV(10), 396.
Benedek, Ľ., Slámka, M., & Petrakovič, J. (2012). Malé Karpaty 1935. Miroslav Slámka, Modranská Beseda.
Bojmír, J. (Ed.). (1964). Veľká Fatra (1st ed., Vol. 44). Šport.
Brabenec, V. (1995, January). Trenčianske vážske mosty. Trenčanom o Trenčíne. http://www.trencan.6f.sk/0017-Mosty.html
Bukvai, M. (2012, August 31). Vápeč – Zliechov: zmena v Ceste SNP (E8). Hiking.Sk. https://hiking.sk/ar/2358/vapec_zliechov_zmena_v_ceste_snp_e8.html
Č., V. (1967). Opravte si v mape. Krásy Slovenska, XLIV(9), 356.
Čikor, V. (1961). 12 300 kilometrov. Krásy Slovenska, XXXVIII(9), 354–356.
Čikor, V. (1965). O starých vydaniach turistických máp. Krásy Slovenska, XLII(12), 474–475.
Čikor, V. (Ed.). (1969). Biele Karpaty (1st ed., Vol. 35). Šport.
Čonka, R., Fulín, M., Gašpar, J., Jacina, M., Juhás, Ľ., Kováč, T., Sitášová, E., Šiška, P., Tomaštík, J., & Tököly, M. (2008). Zaujímavosti z Košických lesov (1st ed.). KARNAT s. r. o.
Daniel, J., & Jančura, M. (2013). Náučný banský chodník : Spišská Nová Ves - Novoveská Huta. OZ Banícky spolok Spiš. https://www.slovenskyraj.eu/uploads/wysiwyg/PDF/bansky_chodnik_brozura_final_nahlad.pdf
Došek, O. (Ed.). (1962). Malé Karpaty (1st ed., Vol. 34). Šport.
Došek, O. (Ed.). (1966). Malé Karpaty (2nd ed., Vol. 34). Šport.
Dúbravský, F. (1910). Malé Karpáty a Bielá Hora. R. Promberger.
Ďurček, J. (Ed.). (1991). Čergov • Branisko (1st ed., Vol. 48). Šport.
Ďurček, J. (Ed.). (1965). Levočské pohorie - Branisko (1st ed., Vol. 54). Šport.
Ďurček, J. (Ed.). (1968). Slovenské rudohorie (východná časť) (1st ed., Vol. 51). Šport.
Ďurček, J. (Ed.). (1988). Slovenské rudohorie : Volovské vrchy a Čierna hora (1st ed., Vol. 30). Šport.
Dušek, Boh. (1930). Velká Fatra. Časopis Turistů, XLII(2), 49–51.
Ebert, R. (2019). 50 Jahre : Europäische Wandervereinigung e.V. 43, 45, 46, 48, 51, 52, 54, 57, 61, 77–43, 45, 46, 48, 51, 52, 54, 57, 61, 77.
Fotolegie. (1924). Slovenský turista: Zprávy Klubu československých turistov na Slovensku. Krásy Slovenska, IV(3).
Gargulák, J., Križo, V., Klapita, M., Strelec, K., & Vološčuk, I. (1984). Malá Fatra (2nd ed., Vol. 1). Šport.
Gargulák, J., Križo, V., Klapita, M., Strelec, K., & Vološčuk, I. (1980). Malá Fatra (1st ed., Vol. 1). Šport.
Gregorová, B. (2016). Funkčno-priestorová transformácia rekreačnej obce Donovaly. Geografické Informácie, 20(2).
Gubka, K. (2012). Kde hľadať základné východiská pestovania lesa? LESmedium. https://www.lesmedium.sk/casopis-letokruhy/2012/letokruhy-2012-11/kde-hladat-zakladne-vychodiska-pestovania-lesa
Guldan, A. (2003). Kde sa to začalo? Krásy Slovenska, 80(3–4), 10–11.
Guldan, A. (2012). Pohľad do dejín značenia turistických chodníkov na území Slovenska (1st ed.). Rodina Arnošta Guldana, Klub slovenských turistov.
Guth, J. (1919). Odbory na Slovensku. Časopis Turistů, XXXI(9–10), 325–329.
Halama, O. (2020, September 12). Turisti - môžu vstúpiť na cudzí pozemok? SME Blog. https://blog.sme.sk/ondrejhalama/lifestyle/turisti-mozu-vstupit-na-cudzi-pozemok
Haneš, T. (2017, February). Z okienka turistiky. Pravnianske Zvesti, 23(1/2017), 7.
Hlávka, K. (1938). Vydávání map. Klub československých turistů.
Hochmuth, Z. (1953). Nízké Tatry - Nová oblast rekreace. Čedok.
Hochmuth, Z. (1962). Slovenské rudohorie : Turistický sprievodca : Stredná a východná časť (1st ed.). Šport.
Hochmuth, Z. (1961). Slovenské rudohorie : Turistický sprievodca : Západná časť (1st ed.). Šport.
Hochmuth, Z. (Ed.). (1966). Nízke Tatry (východná časť) (1st ed., Vol. 48b). Šport.
Hochmuth, Z. (Ed.). (1965). Nízke Tatry (západná časť) (1st ed., Vol. 48a). Šport.
Hochmuth, Z. (Ed.). (1982). Nízke Tatry-východ (1st ed., Vol. 11). Šport.
Hochmuth, Z. (Ed.). (1989). Nízke Tatry-východ (2nd ed., Vol. 11). Šport.
Hochmuth, Z. (Ed.). (1987). Veľká Fatra (2nd ed., Vol. 3). Šport.
Hochmuth, Z. (Ed.). (1980). Veľká Fatra (1st ed., Vol. 3). Šport.
Hochmuth, Z. (Ed.). (1968). Slovenské rudohorie (stredná časť) (1st ed., Vol. 51b). Šport.
Hochmuth, Z. (Ed.). (1988). Nízke Tatry-západ (2nd ed., Vol. 10). Šport.
Hochmuth, Z. (Ed.). (1982). Nízke Tatry-západ (1st ed., Vol. 10). Šport.
Hoffmann, J., & Ptačovský, K. (1922). Bratislava s okolím a Malé Karpaty (Vol. 1). Dr. K. Dvořák.
Hric, K. (Ed.). (1991). Slovenský raj (2nd ed., Vol. 9). Šport.
Hric, K. (Ed.). (1982). Slovenský raj (1st ed., Vol. 9). Šport.
Hudec, D. (1953). Bratislavský kraj (1st ed.). Tatran.

Použité online mapy

Použité mapy

Banská Bystrica a okolie. (1960). [Map]. Ústredná správa geodézie a kartografie.
Banská Bystrica a okolie. (1955). [Map]. Štátne telovýchovné nakladateľstvo, n. p.
Bardejov. (2007). [Map]. SHOCart, s. r. o.
Bardejov, Dukla, Domaša (1st ed.). (1972). [Map]. Slovenská kartografia.
Bardejov, Dukla, Domaša (2nd ed.). (1974). [Map]. Slovenská kartografia.
Bardejov, Dukla, Domaša (3rd ed.). (1976). [Map]. Slovenská kartografia.
Bardejov, Dukla, Domaša (4th ed.). (1979). [Map]. Slovenská kartografia.
Bardejov, Dukla, Domaša (5th ed.). (1986). [Map]. Slovenská kartografia.
Bardejovské Kúpele. (2013). [Map]. MAPA Slovakia Editor, s. r. o.
Beskydy (1st ed.). (1963). [Map]. Ústřední správa geodézie a kartografie.
Biele Karpaty. (1969). [Map]. Kartografické nakladateľstvo.
Biele Karpaty (1st ed.). (1987). [Map]. Slovenská kartografia.
Biele Karpaty : Trenčín (1st ed.). (1996). [Map]. Vojenský kartografický ústav, š. p.
Biele Karpaty : Trenčín (3rd ed.). (2003). [Map]. VKÚ, akciová spoločnosť.
Biele Karpaty : Trenčín (2nd ed.). (2000). [Map]. Vojenský kartografický ústav, š. p.
Biele Karpaty : Trenčín (5th ed.). (2019). [Map]. VKÚ Harmanec, s. r. o.
Biele Karpaty (východná časť) (1st ed.). (1966). [Map]. Ústredná správa geodézie a kartografie.
Biele Karpaty (východná časť) (2nd ed.). (1971). [Map]. Slovenská kartografia.
Biele Karpaty (východná časť) (3rd ed.). (1975). [Map]. Slovenská kartografia.
Biele Karpaty (východná časť) (4th ed.). (1978). [Map]. Slovenská kartografia.
Biele Karpaty (východná časť) (5th ed.). (1979). [Map]. Slovenská kartografia.
Biele Karpaty (východná časť) (6th ed.). (1982). [Map]. Slovenská kartografia.
Biele Karpaty (východná časť) (7th ed.). (1985). [Map]. Slovenská kartografia.
Biele Karpaty (východná časť). (1988). [Map]. Slovenská kartografia.
Biele Karpaty (západná časť) (1st ed.). (1966). [Map]. Ústredná správa geodézie a kartografie.
Biele Karpaty (západná časť) (2nd ed.). (1971). [Map]. Slovenská kartografia.
Biele Karpaty (západná časť) (3rd ed.). (1975). [Map]. Slovenská kartografia.
Biele Karpaty (západná časť) (4th ed.). (1978). [Map]. Slovenská kartografia.
Biele Karpaty (západná časť) (5th ed.). (1979). [Map]. Slovenská kartografia.
Biele Karpaty (západná časť) (6th ed.). (1982). [Map]. Slovenská kartografia.
Biele Karpaty (západná časť) (7th ed.). (1985). [Map]. Slovenská kartografia.
Biele Karpaty (západná časť). (1988). [Map]. Slovenská kartografia.
Bratislava a okolie. (1935). [Map].
Bratislavský lesný park (1st ed.). (1974). [Map]. Slovenská kartografia.
Bratislavský lesný park. (1976). [Map]. Slovenská kartografia.
Bratislavský lesný park (1st ed.). (1991). [Map]. Slovenská kartografia.
Čerchovské pohorie (1st ed.). (1959). [Map]. Správa geodézie a kartografie na Slovensku.
Čerchovské pohorie (1st ed.). (1966). [Map]. Ústredná správa geodézie a kartografie.
Čerchovské pohorie. (1964). [Map]. Ústredná správa geodézie a kartografie.
Čergov (2nd ed.). (1975). [Map]. Slovenská kartografia.
Čergov (3rd ed.). (1979). [Map]. Slovenská kartografia.
Čergov (1st ed.). (1996). [Map]. Vojenský kartografický ústav, š. p.
Čergov (2nd ed.). (2002). [Map]. VKÚ, akciová spoločnosť.
Čergov (3rd ed.). (2006). [Map]. VKÚ, akciová spoločnosť.
Čergov, Branisko (1st ed.). (1989). [Map]. Slovenská kartografia.
Čergov, Branisko (1st ed.). (1989). [Map]. Slovenská kartografia.
Demänovská dolina : Letná pohľadová mapa. (1956). [Map].
Donovaly • Šachtička • Turecká (1st ed.). (2000). [Map]. Vojenský kartografický ústav, š. p.
Donovaly • Šachtička • Turecká (2nd ed.). (2004). [Map]. VKÚ, akciová spoločnosť.
Donovaly • Šachtička • Turecká (3rd ed.). (2009). [Map]. VKÚ, akciová spoločnosť.

Použité skratky

ČSRČeskoslovenská republika
ČSSRČeskoslovenská socialistická republika
ČSTVČeskoslovenský svaz tělesné výchovy / Československý zväz telesnej výchovy
ČSZTVČeskoslovenský zväz telesnej výchovy / Československý svaz tělesné výchovy
EWVEuropäische Wanderverienigung / Európska turistická asociácia
GNSSglobálny navigačný satelitný systém
KČSTKlub československých turistov / Klub československých turistů
KČTKlub českých turistů
Klub československých turistů (1919 – 1920)
KSTKlub slovenských turistov
KSTLKlub slovenských turistov a lyžiarov
MHDmestská hromadná doprava
MTSZMagyar Természetbarát Szövetség
NDRNemecká demokratická republika
PTTKPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
SAVSlovenská akadémia vied
SNPSlovenské národné povstanie
TSTTatranský spolok turistický