Od Sedla pod Vysokým vrchom kedysi nazývaným aj Sedlo Repy podľa loveckej chaty Repy pokračovala ďalej na severovýchod už len Cesta hrdinov SNP, ktorej história sa začala písať v roku 1956 (vtedy ešte bez názvu Cesta hrdinov SNP). V súvislosti s vyznačením novej slovenskej magistrály bol v roku 1957 tento úsek preznačený na červeno. Ešte aj v roku 2022 však bolo možné vidieť pozostatky po zelených značkách, ktoré tu boli predtým.

Ani tejto časti sa nevyhol vývoj trasy tak ako sa vyvíjalo lesné hospodárstvo, išlo však len o menšiu na značkách overenú zmenu pod kopcom Prielohy, prípadne o viac menších zmien, ktoré sú dnes už neoveriteľné.