Novú podobu magistrály prinieslo stretnutie predsedov krajských značkárskych komisií v roku 1956, kde bolo rozhodnuté o vybudovaní Slovenskej magistrály z Devína na Duklu. Napriek tomu, že obdobie po roku 1938 turizmu neprialo, asi ¾ pôvodnej Štefánikovej cesty sa podarilo zachovať a začleniť do novej diaľkovej trasy s číslom 001 (od roku 1961 s číslami 0701, 0801, 0901).

Samotné značkovanie trasy prebehlo následne, pričom v jednej zo správ značkárov sa uvádza, že termín bol stanovený na 31.12.1957. Názov „Cesta hrdinov SNP“ bol zavedený až v roku 1959. Obnovená trasa najskôr končila v Bratislave a nie na Devíne, keďže Devín priamo susedil s Rakúskom a hranica bola prísne strážená. Po uvoľnení pomerov bola trasa zrejme niekedy v rokoch 1964 – 1965 predĺžená na Devín. Odvtedy vedie Cesta hrdinov SNP z Devína k Duklianskemu priesmyku. Iných zmien v trasovaní však bolo neúrekom a sú opísané v samostatných článkoch.

Dole najstarší smerovník (1975) na aktuálnej trase Cesty hrdinov SNP v čase fotografovania v roku 2022

Našli ste nepresnosť? Napíšte nám na historia@cestasnp.sk, každému spresneniu sa potešíme.


Bibliografia

Guldan, A. (2012). Pohľad do dejín značenia turistických chodníkov na území Slovenska (1st ed.). Rodina Arnošta Guldana, Klub slovenských turistov.