Až nad Jahodnú trasa viedla rovnako ako dnes, hoci sa ako zvyčajne nedajú vylúčiť mierne zmeny, pokiaľ sa posúvali lesné cesty. Trasovanie v lyžiarskom stredisku Jahodná sa oproti tomu viackrát menilo.

Pôvodne trasa z vrcholu Jahodná traverzovala svah, na časti ktorého neskôr vznikla novšia (severná) zjazdovka. Trasa vyúsťovala pod miestom pôvodnej chaty na Jahodnej, zvanej Otília, ktorá v rokoch 1918 – 1919 stála v miestach južnej zjazdovky pri dnes už neexistujúcom prameni. Ďalej sa stáčala severovýchodne k dnešnej chate Jahodná, pričom cestou prešla pomedzi chatky, ktoré rovnako dnes už nejestvujú. Súčasná chata Jahodná bola sprevádzkovaná ešte pred vznikom Cesty hrdinov SNP v roku 1932. Doplnila tak neďalekú menšiu chatu, ktorá bola postavená dva roky predtým.

Chata na Jahodnej v 1930. rokoch
Spodná časť prvej trasy viedla približne tadiaľto

V druhej polovici 1970. rokov sa trasa skrátila a viedla priamo po južnej zjazdovke popri lyžiarskom vleku. V spodnej časti viedla trasa už rovnako ako dnes smerom k rázcestiu pri chate Jahodná.

Druhý variant viedol popri vleku

V 1990. rokoch sa na mapách opäť uvádza trasa traverzom tak ako to bolo u pôvodnej trasy. V spodnej časti svahu zostala nezmenená oproti predošlej verzii. Až niekedy medzi rokmi 2003 a 2010 sa trasa dostala do dnešnej podoby do lesa na juh od južnej zjazdovky.

Cesta, ktorou sa s pomocou veľkej serpentíny schádzalo nadol v prvom aj treťom variante