Zmeny trasy sa nevyhli ani moravskej časti Cesty hrdinov SNP a jej predchodkyni, Štefánikovej ceste. Samotná Štefánikova cesta sa oproti rovnomennej pôvodnej turistickej trase od Veľkej Javoriny oddelila a opis úplne prvej podoby trasy je uvedený v inej časti. V tejto kapitole sa preto sústredíme len na zmeny v rámci celoslovenskej magistrály, ktorá prevzala názov pôvodnej kratšej magistrály.

Prvorepubliková trasa pri Kamennej búde odbočovala na lúčny vrchol Lesnej, z ktorého sú pekné výhľady na Moravu aj Veľkú Javorinu. Aj keď ide o miernu zachádzku, táto trasa je príjemnejšia než súčasná trasa po prašnej lesnej ceste, ktorú využívajú motorizovaní turisti na priblíženie sa k začiatku túry na Veľkú Javorinu. Po dokončení 2. Holubyho chaty bola v rokoch 1930 – 1932 vybudovaná Nesvadbíkova cesta z Hrabiny na Veľkú Javorinu, ktorá dodnes obchádza Lesnú. Neskôr na túto cestu bola presunutá aj červená trasa.