Od hranice sa až po Drietomu trasa nemenila. V Drietome najskôr prechádzala okolo kaštieľa a potom popri rieke Drietomica. Dnešná trasa vedie popri autobusovej zastávke a reštaurácii 120 m od pôvodnej trasy.