Za Krížnou sa pokračovalo rovnako ako dnes, a to cez starý horský priechod Šturec, ktorý kedysi slúžil ako východisko túr smerom do Veľkej Fatry a často aj Nízkych Tatier, keďže tadiaľto viedla hlavná cesta medzi Liptovom a Pohroním. Zmenené úseky sa podarilo identifikovať až v oblasti Donovál.

Menšia zmena bola zrealizovaná vo svahu pod kopcami Zvolen a Nová hoľa, kam kedysi viedol lyžiarsky vlek a pôvodná trasa išla okolo jeho horného konca (dnes vedie priamejšie nadol).