Druhá polovica Nízkych Tatier ponúka rôznorodosť: Na začiatku aj konci sa chodí po odlesnených vrcholoch a úbočiach, v strede v lesoch a rúbaniskách bez väčších výhľadov. Ako sme sa už neraz pri našej ceste z Devína presvedčili, kde je les, tam sú zmeny trasy, a inak tomu nebude ani v tomto prípade.

Pohľad od Štefánikovej chaty na Králičku

V sedle Králička, vo výške 1682 m n. m. sa nachádzali bane železnej rudy, z ktorých vyťažené haldy dodnes lemujú okolie rázcestia červenej a žltej turistickej trasy.

Haldy ako pozostatok banskej činnosti pri Králičke

Za sedlom sa pred 2. sv. vojnou pokračovalo na vrchol Besnej (v turistickom sprievodcovi z roku 1938 nazývaný ako Králička) a z neho dole. Po vojne sa už chodilo po severnom úbočí po bývalej banskej ceste, ktorou sa zvážala ruda. Táto cesta dodnes slúži esenpéčkarom.