Z pohľadu dĺžky zmenených úsekov Cesty hrdinov SNP je úsek Čičmany – Kráľova studňa najdlhším spomedzi všetkých. Pôvodnú 60-kilometrovú trasu cez Kľak, Kláštor pod Znievom a Gaderskú dolinu nahradila 97 km (dnes 100 km) dlhá trasa cez Fačkovské sedlo, Kremnické Bane, Skalku a sedlo Malý Šturec. K presmerovaniu trasy došlo v roku 1974, prípadne na začiatku roka 1975.

Pôvodné trasy vyúsťovali na Krížnu a až tam bol prvý spoločný bod s aktuálnou Esenpéčkou. Až v 1950. rokoch sa trasa presmerovala na Kráľovu studňu, odkiaľ viedla na Krížnu rovnako ako dnes.

Keďže sa trasa viackrát menila aj v časoch, keď išla cez Gaderskú dolinu, aj v časoch po jej presmerovaní cez Kremnické Bane, pre väčšiu prehľadnosť si v tomto článku rozoberieme zmeny pre pôvodné úseky a v nasledujúcom článku pre nové úseky.

Najskôr si však priblížime hlavné zmeny medzi pôvodnými trasami a aktuálnou trasou. Na mape nižšie je možné vidieť základné rozdiely trás medzi Čičmanmi a Krížnou, pričom zobrazené trasy nemuseli existovať celé v jednom čase, aj keď postupnosť ich existencie v jednotlivých úsekoch je chronologická.