Jeden z monumentálnych vojenských pamätníkov na trase SNPčky sa nachádza vo Svidníku. Trasa sa k nemu približuje tak, aby pohľad na monument vynikol, a priamo pod pamätníkom odbočuje vľavo (severozápadne). V minulosti odbočovala presne opačným smerom, prechádzala okolo cintorína a ďalej cez sady. V jej ceste neskôr vyrástol nový svidnícky cintorín. Pôvodnú trasu dodnes pripomínajú dve značky na sokli pamätníka, ďalšie presnejšie trasovanie už známe nie je vzhľadom na rozsiahle úpravy v tejto lokalite.