V Trenčíne sa opäť spája európska magistrála E8 s Cestou hrdinov SNP, a to pod slávnym rímskym nápisom, ktorý je prístupný z hotela pri turistickom rázcestí. Tu sa začínajú aj prvé odlišnosti v histórii trás celoslovenskej magistrály. Ďalej už zmeny nie sú signifikantné, ale zato tu existuje viacero otáznikov.

Rázcestie pod rímskym vytesaným nápisom je miestom vetvenia sa dvoch červených turistických trás (0701 a 0705)

Najskôr trasa viedla pod hradným bralom po Ul. Gen. M. R. Štefánika a od miest súčasnej kruhovej križovatky pokračovala ulicou Súvoz popri priemyselnom areáli priamo na Kubranskú ulicu. Prvú časť prehradilo sídlisko a v strede Súvozu dva priečne múry z betónových tvárnic. Múr areálu, ročník 1953, vedúci pozdĺž ulice Súvoz, existuje dodnes a na ňom aj zopár starých značiek.

Trasa viedla pod hradom po chodníku vľavo, odkiaľ však bolo len málo výhľadov na hrad, naviac ulica bola súčasťou hlavného ťahu Bratislava – Žilina – Košice, takže áut na nej bolo podstatne viac ako je vidno na tejto fotke
Industriálna štvrť Súvoz, ktorou popri plote prechádzala turistická trasa

Neskôr bola trasa od dnešnej kruhovej križovatky presmerovaná ďalej po Ul. Gen. M. R. Štefánika až po križovatku s Kubranskou ulicou a ďalej už po nej.

Novšia z bývalých trás viedla popri frekventovanej ceste ešte dlhší úsek

Niekedy medzi rokmi 1992 a 1996 došlo k preloženiu trasy od rázcestia červených značiek do parku a k železničnej a autobusovej stanici. Ďalej sa pokračuje po Železničnej ulici ku Kubranskej ulici. Táto trasa je nepochybne príjemnejšia než obe pôvodné, pretože vedie parkom a pokojnejšou ulicou.