Legendárna červená hrebeňovka. Cesta hrdinov Slovenského národného povstania, Cesta SNP či jednoducho Esenpéčka alebo SNPčka má množstvo pomenovaní aj prívlastkov. Charakteristické červené pásové značky sa vinú Slovenskom od západu na východ a tiež opačne. Prišiel s nimi do kontaktu každý, kto kedy zavítal do lesa v Bratislave, na Bradlo, do Trenčianskych Teplíc, na hrebeň Nízkych Tatier, do košického Čermeľa či Bardejovských Kúpeľov.

Cesta SNP má mnoho podôb. Záleží na smere putovania, ročnom období, počasí, spoločnosti aj náhodách, aké dojmy si z nej turista-pútnik odnesie. Ak pridáme časové hľadisko, dostávame ďalšiu dimenziu. SNPčka sa počas svojej histórie často menila a trasa, ktorá fungovala len pred pár rokmi, dnes už môže vyzerať úplne inak. Pozostatky po pôvodných trasách z roka na rok ubúdajú a, naopak, s tým ako sa Cesta hrdinov SNP naďalej mení, viaceré doterajšie úseky sa presúvajú do kategórie historických.

Ako vlastne vznikla táto najdlhšia turistická trasa? Ktoré úseky sa najviac zmenili? Kde si ešte môžeme prejsť bývalé trasy? To všetko sú otázky, ktorých odpovede sa postupne vynoria v ďalšom texte aj obrázkoch.

K odpovediam by sme sa nedostali, keby nebolo náhod. V roku 2020 sme po prvý raz prešli SNPčku, za čo vďačíme COVIDovému lockdownu. Jeden z ďalších lockdownov nás v januári 2021 vyhnal objavovať málo známe časti našej domovskej Bratislavy. Jednou z nich bolo nedokončené cyklotrónové centrum v Karlovej Vsi. V jeho okolí sme po prvý raz naďabili na staré červené značky SNPčky. Zvedavosť nepustila a začali sme pátrať v starých mapách aj v teréne po ďalších. Postupne sa začali vynárať nové a nové historické úseky a to aj na prekvapitých miestach.

Keď sa nám podarilo zmapovať bratislavskú históriu SNPčky, pustili sme sa východným smerom. Na prvý pohľad nereálnu úlohu zmapovať historické úseky Cesty hrdinov SNP v celej jej trase sa nám nakoniec podarilo zdolať za dva roky. Pritom sme opäť prešli väčšiu časť úsekov SNPčky a často až priamo v teréne našli staré trasy, o ktorých sme dovtedy ani netušili. Inokedy sa vyplatila dôsledná príprava a zakreslenie potenciálnych trás do mapy. Historických zdrojov informácií je dnes k dispozícii neúrekom. Niektoré sa dajú nájsť v knižniciach, iné treba hľadať v antikvariátoch či zakúpiť v aukciách. Či už ide o turistické časopisy, sprievodcov, mapy či fotky, všetko poskytuje cenný pohľad na to, ako sa v danej dobe turistikovalo. Práve vďaka dobovej literatúre sa podarilo nájsť alebo zrekonštruovať mnohé úseky najdlhšej diaľkovej turistickej trasy na Slovensku.

Počas nášho pátrania po starých trasách sme navštívili mnohé lokality, ktoré sme počas prvej diaľkovej túry museli vynechať. Niekto by povedal, že sme prešli „extrémnu SNPčku“, keďže sme častokrát museli prekonávať oveľa ťažšie terény než sú na aktuálnej trase. Nielenže pôvodné trasovanie bolo často náročnejšie než súčasné, ale dnes je väčšina pôvodných trás aj zarastená.

Toto dielo ponúka zatiaľ najkomplexnejší pohľad na históriu legendárnej slovenskej turistickej trasy. Za celú jej takmer storočnú existenciu sa jej nevyhol ani zánik a znovuobnovenie, zmena názvu a veľmi veľa zmien trás úsekov.

Napriek veľkému úsiliu sme si vedomí, že nie všetky informácie o zmenách trasy môžu byť presne zachytené, pretože ich zdroje nemuseli byť aktuálne a presné a nie všetky staré trasy sa podarilo dohľadať aj v teréne. Ak máte akýkoľvek podnet na opravu, potešíme sa novým informáciám na adrese historia@cestasnp.sk.

Autor

Poďakovanie

Toto dielo by nebolo vzniklo nebyť dostupných kartografických materiálov, literatúry, turistov venujúcich sa histórii a napokon aj stôp po starých trasách v teréne. Poďakovanie preto patrí súčasným aj bývalým značkárom Klubu slovenských turistov a jeho predchodcov, ktorých kvalitne odvedenú prácu možno vidieť aj po desiatkach rokov po opustení starých trás, Miroslavovi Súkeníkovi za cenné spresnenia a informácie o úsekoch v Malých Karpatoch, Miroslavovi Herchlovi a Pavlovi Jančovičovi z Klubu slovenských turistov za podklady k začiatkom trasovania červenej turistickej magistrály, freemap.sk a SAŽP za dostupné mapové podklady, pracovníkom Univerzitnej knižnice v Bratislave a Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach za prístup k historickým mapám a v neposlednom rade autorom použitej literatúry.

Poďakovanie tiež patrí mojej manželke Miške, s ktorou sme prehľadávali potenciálne staré trasy Cesty hrdinov SNP často vo veľmi náročných terénoch.