Začiatok tohto úseku je príjemný a až po Amonovu lúku (uvádzaná aj ako Ámon) vedie atraktívnou prírodou. Po zostupe k Mon Reposu sa začínajú prvé odlišnosti.

Mon Repos bol lovecký zámoček postavený z červeného smreka pravdepodobne v roku 1898. Vedľa neho stála murovaná hájovňa. Po odchode Pálffyovcov, ktorí zámoček vlastnili, z Československa, sa stavba využívala na rekreačné účely až do záveru roka 1969, kedy zhorela do tla. Hájovňa existuje doteraz.

Informácie o loveckom zámočku Mon Repos v Plaveckom Mikuláši

V oblasti hájovne Mon Repos pravdepodobne pôvodná trasa viedla najskôr údolím až pod niekdajším loveckým zámočkom začala stúpať okolo ohrady. Areál okolo hájovne a zámočku bol ohradený a miestami súčasnej trasy sa nedalo voľne prejsť. Kadiaľ presne viedla trasa, to dnes môžeme už len odhadovať, keďže posledná zmienka o tejto trase je z roku 1935 a nezachovalo sa z nej nič. Po 2. sv. vojne sa už uvádza trasovanie okolo zámočku.

Račí studénka, okolo ktorej mohla viesť pôvodná trasa

Okolie hájovne aj dolina v tejto časti sa zmenili na nepoznanie. Zo zámočku zostali len rozpadávajúce sa základy a z lúk pod zámočkom a hájovňou je dnes les. Okolo základov zámočka vedie významová odbočka k prameňu, pričom popri aktuálnom značení je na jednom z múrov stále zreteľná stará kruhová značka s rovnakým významom ako dnešné značky navádzajúce k studničkám.

Základy loveckého zámočku Mon Repos so starou kruhovou značkou k studničke

Na nasledujúcej mape je zobrazená približná trasa, kadiaľ sa pôvodne mohlo chodiť okolo zámočku.