Bardejov je prekvapivo jedným z miest, kde musela byť trasa značne presmerovaná kvôli stavebnej činnosti. Prvé zmeny nastali v osade Mihaľov, dnes časti Bardejova. Priamo v osade sa odbočovalo medzi domami vpravo a pokračovalo sa po starých lesných a poľných cestách do Bardejova.