Čo je dnes súčasnosťou, bude zajtra históriou. Týka sa to aj Cesty hrdinov SNP. Na skúmaní histórie Esenpéčky sme začali pracovať na začiatku roku 2021 a trvalo celé dva roky, kým sme zosumarizovali dostupné informácie a v teréne preverili staré trasy.

Informácia o novej trase pod Erdödyho kopcom

Dva roky stačili na to, aby sa medzitým zmenili viaceré časti magistrály. Upravený bol začiatok trasy na Devíne, rozhranie západoslovenskej a stredoslovenskej časti a asi pätina celého bratislavského úseku. Vzápätí došlo k presmerovaniu úseku za Prešovom medzi Zimnou studňou a Terňou.

Upozornenie na zmenu trasy pod Lysou Strážou

Ďalšie úseky už teraz čakajú na oficiálne presmerovanie. Oficiálna trasa zarastá alebo je zatarasená a v skutočnosti sa už chodí inde. Viaceré iné časti by si tiež zaslúžili presmerovanie – najmä tie, ktoré vedú po frekventovaných cestách. S istotou sa preto ešte dočkáme väčších či menších zmien Cesty hrdinov SNP.

Jeden z úsekov súcich na presmerovanie sa nachádza medzi Telgártom, Chmarošským viaduktorm, prameňom Hrona a sedlom Besník, ktorý vedie po ceste spájajúcej Pohronie so Spišom

Tak ako sa bude meniť trasa Cesty hrdinov SNP, budeme aktualizovať aj články na tejto stránke. Ak by nám nejaká zmena ušla, budeme radi, ak nám o tom poviete. Pamätníkom tiež budeme vďační, ak ozrejmia kontext tu uvedených zmien, prípadne ich spresnia alebo doplnia informácie o zmenách, ktoré sme pri našom pátraní nenašli.