Človek by čakal, že na hrebeni Nízkych Tatier niet čo na hrebeňovej turistickej trase meniť. Od poslednej zmeny na Chabenci až pred Dereše je to tak. Ďalej je to už inak.

Jedným z úsekov, kde došlo k posunu len o niekoľko desiatok metrov, a pritom k zásadnej zmene, je úsek z Derešov cez Chopok na Ďumbier. Pôvodne bola trasa hrebeňovkou a prechádzala cez takmer každý vrchol vrátane Chopka. Chodník, ak sa vôbec na niektorých miestach dá hovoriť o chodníku, viedol cez „kamenné more“, neupravenými lúkami, cez žulové polia a kamenné vrcholy. V niektorých náročnejších úsekoch bolo treba liezť na vrchol po balvanoch. Trasa bola pekná, s výhľadmi, ale súčasne aj náročná, a to aj orientačne. Pri cestách na vrcholy chodníky vybudované neboli a bolo sa treba držať značiek namaľovaných na skalách.