V poslednom úseku pred opustením územia Bratislavy sa trasa menila v druhej polovici, za Spariskami. Ide zároveň o ukážkový príklad vybudovania nového turistického chodníka, ktorý nahradil pôvodnú trasu po asfaltovej ceste v celej jej dĺžke.