Pri výstupe zo Zborova sa pred dnešnou osadou odbočovalo vľavo na lúky ku krížu, ktorý dodnes existuje. Od neho sa pokračovalo opäť cez lúky smerom k sedlu pod Hradským. Dnes sa prechádza priamo cez osadu a smerom k sedlu sa odbočuje až za ňou. Turista si tak môže pozrieť realitu života v jednej z početných osád na východnom Slovensku.